Informacje dla czytelnikow O książce

Podręcznik dostarcza informacje interesujące zarówno egzaminujących, jak i egzaminowanych. Oprócz wiedzy specyficznej dla obu stron procesu egzaminowania - egzaminujący powinien wiedzieć, jakie jest podejście egzaminowanych, a dla egzaminowanych może być bardzo ciekawa "kuchnia" przygotowania i prowadzenia testów.

I tak adresatami książki są dwie grupy osób:

 • nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół średnich i podstawowych, pracownicy działów personalnych, firmy rekrutujące pracowników, kierownicy na różnych szczeblach zarządzania;
 • studenci, uczniowie, uczestnicy kursów, pracownicy oraz poszukujący pracy.
Podręcznik jest opracowaniem interdyscyplinarnym, o różnorodnych wątkach: pedagogicznych, statystycznych i informatycznych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Podręcznik kompleksowo ujmuje problem egzaminowania testowego z punktu widzenia egzaminującego w trzech obszarach:

 • Przygotowania pytań testowych.
 • Narzędzi informatycznych wspomagających proces egzaminowania testowego.
 • Metod statystycznych do oceny testów i poszczególnych pytań w oparciu o udzielone odpowiedzi.

Zawartość podręcznika:

 • W rozdziale pierwszym opisano typy zadań testowych w testach wiadomości, podano ocenę testów wiadomości oraz wymagania stawiane testom.
 • Rozdział drugi dotyczy szczegółowych zasad przygotowanie różnorodnych zadań testowych oraz zawiera opis metod dokonywania oceny zadań testowych.
 • W rozdziale trzecim obszernie opisano przykładowe narzędzia do testowego sprawdzania wiedzy, zarówno z wykorzystaniem kart egzaminacyjnych, jak i lokalnych sieci komputerowych.
 • Rozdział czwarty zawiera szereg informacji dotyczących różnorodnych wariantów przeprowadzania egzaminów testowych z wykorzystaniem wcześniej opisanych narzędzi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obliczanie wyników egzaminu.
 • Rozdział piąty to spojrzenie na egzamin testowy oczami egzaminowanego, zamieszczono skondensowane informacje jak walczyć ze stresem, a co najważniejsze - w jaki sposób udzielać odpowiedzi na zadania i pytania testowe.
 • W rozdziale szóstym opisano portal internetowy, będący integralną częścią poradnika. Portal ten umożliwia sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy zawartej w poradniku, publikowanie uzupełnień poradnika, zgłaszanie oceny poradnika, zgłaszanie erraty i jej zamieszczanie.
 • Rozdział siódmy zawiera przykładowy regulamin egzaminu, przykładowe instrukcje udzielania odpowiedzi, podstawy teoretyczne współczynnika korelacji punktowo-dwuseryjnej, przykłady oceny i wyniki analizy odpowiedzi testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, opis sposobu automatyzacji oceny odpowiedzi na pytania opisowe, historię opracowywania i wykorzystywania własnego oprogramowania do testowego sprawdzania wiedzy oraz wykaz podstawowych terminów.

W podręczniku oprócz wiedzy teoretycznej przekazano wieloletnie doświadczenie autora w obszarze egzaminów testowych dotyczące: ich organizowania i prowadzenia, dokonywania oceny testów i pytań testowych oraz obliczania i analizy wyników.